Regulament ce guvernează furnizarea de servicii de către Medicover SRL prin canalele de acces electronic

Capitolul 1 – Prevederi generale

1. Norme cu privire la furnizarea de servicii de către Medicover SRL prin canalele de acces electronic, în continuare denumit „Regulament”, emis de Medicover SRL, cu sediul în București, Str. Modrogan nr.20, subsol 1, parter și etaj 1, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6724/2003, având CUI: 15446991, cu privire la furnizarea de servicii electronice, care se aplică serviciilor disponibile prin intermediul Contul meu Medicover și în aplicația mobilă Medicover.

2. Oricând următorii termeni sunt folosiți în Regulament, aceștia vor avea sensul următor:

a.       Regulament – acest Regulament ce guvernează furnizarea de servicii de către Medicover SRL prin canalele de acces electronic la Portal,

b.      Medicover – Medicover SRL cu sediul în București, Str. Modrogan nr.20, subsol 1, parter și etaj 1, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6724/2003, având CUI: 15446991,

c.       Serviciul Contul meu Medicover – un sistem de pagini web disponibil pe site-ul web www.medicover.ro ce reprezintă o colecție de documente statice și dinamice ce conțin fișiere grafice, scripturi și alte elemente relevante, create pentru rezervarea și anularea programărilor,

d.      Utilizator înregistrat – utilizator ce folosește Portalul după ce s-a autentificat cu un nume de utilizator și parolă

e.       Aplicația mobilă Medicover – software ce furnizează Utilizatorului informațiile publicate pe site-ul www.medicover.ro în versiunea pentru dispozitive mobile

f.       Dispozitiv mobil – un dispozitiv electronic echipat cu unul din următoarele sisteme de operare – Android 4.0 sau mai nou – Smartphone/Tabletă, iOS 8.0 sau mai nou – Smartphone/Tabletă, Windows Phone 10 – aplicație universală pentru Smartphone/Tabletă/Computer, Blackberry OS 10.3 Android Port – Smartphone.

g.      Dispozitiv utilizator – dispozitiv electronic ce permite accesul prin canalele de acces electronic (CAE) la Servicii,

h.      Magazin online – un serviciu pentru descărcarea de aplicații mobile, care este în cazurile de mai jos:

-          Pentru un dispozitiv mobil Android - Google Play Store,

-          Pentru un dispozitiv mobil iOS - AppStore,

-          Pentru un dispozitiv mobil Windows Phone - Windows Store,

-          Pentru un dispozitiv mobil Blackberry - Blackberry World.

i.        Parola – o parolă individuală ce conține 8 caractere, atribuită în conformitate cu Regulamentul. Pentru securitatea datelor, se recomandă schimbarea parolei la fiecare 30 de zile.

j.        Autentificare – numărul de card Medicover unic pentru fiecare pacient

k.      Canale de acces electronic (CAE) – soluții tehnice și sisteme de informații Medicover descrise în acest Regulament, care prin intermediul dispozitivelor folosite de Utilizator și Internet sau rețeaua de telefonie, înlesnesc furnizarea de anumite servicii, inclusiv obținerea de informații despre Portal

l.        Utilizator – o persoană fizică cu capacitate legală completă, un client Medicover ce deține un card activ Medicover

m.    Portal – Contul meu Medicover Service și/sau aplicația mobilă Medicover disponibilă pe Dispozitive prin CAE,

n.      Sistem – software ce permite accesul Utilizatorului prin CAE la Portal pe Dispozitive

o.      Centrul de contact pentru clienți – serviciul de clienți telefonic Medicover, disponibil prin apelarea 021 9896

Capitolul II – Acces prin CAE

1.      Aplicația mobilă Medicover este instalată automat pe Dispozitivele mobile prin descărcarea acesteia de la un anumit magazin online.

2.      Portalul oferă acces la funcțiile active actuale permițând utilizarea serviciilor Medicover. Obiectivul prezentării datelor poate depinde de capacitățile tehnice și organizaționale

3.      Parola este cunoscută doar de Utilizator. Medicover nu este responsabilă pentru consecințele divulgării parolei pentru site-ul web de către Utilizator oricărei alte terțe părți și/sau securizarea neadecvată a parolei pentru site-ul web împotriva accesări de către o parte terță.

4.      Dacă, în timpul procesului de autentificare la Portal, se introduce de trei ori parola incorect, accesul va fi blocat din motive de securitate. Contul va fi resetat automat după 15 minute.

5.      În cazul în care, după autentificarea la Portal, nu se realizează nicio acțiune timp de 10 minute sau Utilizatorul părăsește site-ul fără să se deconecteze, acesta va fi deconectat automat din motive de securitate.

6.      Utilizatorul poate folosi Portalul gratuit.

7.      Pentru a folosi Aplicația mobilă Medicover este necesar un Dispozitiv mobil, precum și conectarea Dispozitivului mobil la Internet. Costul conexiunii de Internet va fi suportat de Utilizator în conformitate cu contractul dintre Utilizator și operatorul de telecomunicații.

8.      Medicover nu este responsabilă pentru nefurnizarea sau furnizarea neadecvată de servicii de către operatorii de telecomunicații cu care Utilizatorul a încheiat contracte și care sunt folosite pentru utilizarea CAE.

9.      Medicover nu este responsabilă pentru terțe părți care pot accesa Dispozitivul Utilizatorului și au acces la informațiile prezentate de Medicover Utilizatorului.

10.  Medicover nu este responsabilă pentru acțiuni realizate de terțe părți în folosirea numelui de utilizator și parolei Utilizatorului înregistrat.

Capitolul III – Parola și alte măsuri de securitate

1.      Pentru a obține accesul la Portal prin CAE, Utilizatorul trebuie să se înregistreze în Sistem. În timpul procesului de înregistrare, Utilizatorul furnizează numele de utilizator și parola. Parola conține patru cifre selectate de Utilizator și patru cifre generate automat de Portal. Parolă completă este cunoscută doar de Utilizator. În timpul primei autentificări, Sistemul obligă schimbarea acesteia la o Parolă formată din opt cifre creată de Utilizator și cunoscută doar de acesta.

2.      În cazul pierderii Parolei de acces individual, Utilizatorul trebuie să raporteze imediat acest aspect la Centrul de contact pentru clienți – e-mail: customer@medicover.ro, tel: 021 9896. Accesul la Sistem va fi blocat imediat. Se poate obține o nouă Parolă de la recepția oricărui Centru Medicover.

3.      Portalul oferă memento-uri pentru parolă în cazul în care Utilizatorul își uită parola curentă. Pentru a face acest lucru, Utilizatorul trebuie să furnizeze numele de utilizator (numărul de card Medicover) și numărul PESEL sau în cazul persoanelor din străinătate – numărul de pașaport. Sistemul va trimite parola la adresa de e-mail specificată de Utilizator care va fi activă pentru 24 de ore. Utilizatorul va asigura faptul că adresa de e-mail furnizată către Medicover este valabilă și este adresa la care se poate trimite parola.

4.      Prin autentificarea la Portal, Utilizatorul accesează funcțiile active actuale ale Portalului. Obiectivul accesului la informațiile din Portal poate depinde de posibilitățile tehnice ale Dispozitivelor folosite de Utilizator, calitatea accesului la Internet și alți factori pe care Medicover nu-i poate controla.

5.      În timpul procesului de înregistrare și la utilizarea Portalului, Utilizatorul este obligat să introducă informațiile faptice în conformitate cu legea.

6.      Utilizatorul este obligat să informeze Medicover imediat despre orice încălcare a drepturilor sale cu privire la numele de utilizator și/sau parola.

7.      Pentru a crește nivelul de securitate a datelor personale procesate la utilizarea Portalului, Medicover recomandă schimbarea parolei la fiecare 30 de zile.

Capitolul IV – Protecția datelor personale și drepturile de proprietate intelectuală

1.      Medicover este Administratorul de date personale procesate în scopurile furnizării de servicii medicale.

2.      În conformitate cu art.12 – 18 din Legea nr.677/2001 cu privire la protecția datelor personale, datele colectate de Medicover sunt procesate pentru a trimite notificări despre produse și servicii noi ale Administratorului pentru Date personale, în scopuri de arhivare și statistice și pentru furnizarea de servicii medicale.

3.      Medicover notifică faptul că Utilizatorul are dreptul de a inspecta datele sale personale și de a le corecta în conformitate cu Art.12 – 18 din Legea nr.677/2001 cu privire la protecția datelor personale. Furnizarea de informații personale este voluntară.

4.      Portalul cuprinde conținut protejat de drepturi de proprietate intelectuală, în special mărci comerciale și alte active intangibile sub rezerva protecției legale. Utilizatorul este de acord să folosească conținutul prezentat pe Portal doar pentru uz personal.

5.      Medicover deține drepturile de copyright asupra materialelor prezentate pe site-urile Medicover.

6.      Informațiile sau materialele disponibile în Portal, cu excepția celor declarate în mod expres în alt fel, nu constituie o ofertă în sensul Codului Civil.

Capitolul V – Prevederi finale

1.      Utilizarea Portalului în orice alt mod decât utilizarea și scopul permis de regulament fără acordul scris prealabil al Medicover este interzisă.

2.      Utilizarea Portalului este gratuită. Costurile de conectare la Portal prin Internet, telefon, rețea mobilă sau orice altă metodă de transfer de date sunt suportate de Utilizator.

3.      Medicover nu este responsabilă pentru orice probleme tehnice sau limitări ale Dispozitivelor, sistemul ICT sau infrastructura de telecomunicații folosită de Utilizator.

4.      Utilizatorul poate înceta folosirea Aplicației mobile Medicover în orice moment prin ștergerea permanentă a acesteia din Dispozitivele sale.

5.      Medicover își rezervă dreptul de a retrage sau modifica funcțiile disponibile pe Portal, precum și încetarea cooperării cu anumiți Parteneri.

6.      Medicover își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Portal în orice moment.

7.      În cazul unor întrebări sau rezerve cu privire la utilizarea Portalului, Utilizatorul poate trimite o reclamație în formă electronică la următoarea adresă: customer@medicover.ro sau prin contactarea Centrului de contact cu clienții. Reclamația trimisă corect trebuie să conțină informații ale Utilizatorului (nume, număr card Medicover) și o descriere a problemei care reprezintă baza reclamației. După primirea unei reclamații, Medicover va acționa imediat pentru a clarifica problema și în 30 de zile va răspunde Utilizatorului la nr. de telefon sau e-mailul specificat în aplicație sau la ultima adresă de e-mail furnizată de Utilizator în scopuri de contactare sau adresa poștală oferită de Utilizator în cazul transmiterii unui răspuns prin scrisoare, dacă Utilizatorul indică în aplicație faptul că dorește să primească un răspuns în acea formă.

8.      Medicover își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, în special în următoarele cazuri:

a.       Modificări ale legilor cu privire la serviciile și informațiile disponibile prin CAE,

b.      Introducerea unor noi soluții tehnice pentru serviciile și informațiile disponibile prin CAE,

c.       Noi decizii sau prevederi ale organelor sau tribunalelor administrative, ce afectează implementarea serviciilor și informațiilor prin CAE,

d.      Analiza reclamațiilor cu privire la conținutul acestui Regulament.

9.      Orice modificări la Regulament vor fi comunicate Utilizatorului cu cel mult două săptămâni înainte de data propusă de intrare în vigoare a acestor modificări. În acest scop, Medicover furnizează Utilizatorului modificările scrise la Regulamentul în forma electronică, prin CAE, și prin prezentarea acestora pe site-ul Medicover. Dacă Utilizatorul nu obiectează la modificările propuse, acestea vor intra în vigoare la data specificată în notificarea modificării.

10.  Pentru a implementa prevederile acestui Regulament, Utilizatorul și Medicover vor comunica unul cu celălalt prin telefon, adresă de e-mail furnizate de Utilizator și de Medicover și prin CAE furnizate de Utilizator, dacă Medicover introduce o astfel de soluție tehnică.

11.  Legea din România se va aplica prevederilor acestui Regulament, inclusiv pentru rezolvarea litigiilor.

12.  Acest Regulament va intra în vigoare la data de 15.11.2016.