Termeni si Conditii Asociatia Medicover

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele dvs. personale.

In conformitate cu prevederile art. 12 – 18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociația „Asociația Medicover”,  va informeaza ca:

(1) Este operatorul datelor furnizate de catre dvs. in calitate de persoane vizate (Minori, Membrii Familiei Persoanei Vizate, Beneficiari ai Serviciilor de Protectie si Asistenta Sociala, Voluntari, Cadre Didactice);

(2) Prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatilor de protectie si asistenta sociala si educare/instruire pentru un stil de viata sanatos in realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei, dar si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate si statistica.

(3) Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, respectiv: nume si prenume, nume si prenume membrii de familie, sex, data si locul nasterii, cetatenie, caracteristici fizice/antropometrice, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, formare profesionala – diplome – studii, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine si voce, inclusiv a datelor cu caracter special, respectiv: Codul Numeric Personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, a datelor privind starea de sanatate, a datelor cu caracter personal care denota originea rasiala, precum si a datelor cu caracter personal care denota originea etnica este facuta in mod voluntar de catre dvs. dupa o corecta informare in legatura cu scopurile prelucrarilor de date, categoriile de date prelucrate si destinatarii carora le vor fi dezvaluite datele dvs. personale.

(4) La datele cu caracter personal furnizate de catre minori vor putea avea acces doar reprezentantii lor legali, restul categoriilor de date nefiind dezvaluite.

(5) Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de catre dvs. are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

(6) Prin utilizarea serviciilor, a aplicatiilor sau a oricaror servicii puse la dispozitie de Asociatie prin intermediul website-ului www.medicover.ro/asociatia, dvs. in calitate de utilizator consimtiti in mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le furnizati Asociatiei, in scopurile mentionate mai sus, pe durata desfasurarii activitatii.

(7) Adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care v-ati abonat la acesta, caz in care adresele de e-mail devin active si vor fi utilizate in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin accesarea butonului “Dezaboneaza-te” din continutul newsletterului.

(8) Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, in conditiile legii.

(9) In conformitate cu art.15 din Legea nr.677/2001, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele furnizate Asociatiei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(10) Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Serviciului Administrativ din cadrul Asociatiei situat la adresa din București, Str. Modrogan nr. 20, parter, Sector 1, in atentia D-nului George Istrate sau la  numarul de fax: 021.310.1743, iar pentru informatii suplimentare legate de drepturile dvs. mai sus mentionate ne puteti contacta la nr. de telefon: 021.310.1699.