Termeni si Conditii Asociatia Medicover

Va informam ca ASOCIATIA MEDICOVER este operator de date cu caracter personal, fiind inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in scopul reclama, marketing si publicitate sub nr. 38322.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele dvs. personale. 

In conformitate cu prevederile art. 12 – 18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociația „Asociația Medicover”,  va informeaza ca:

(1) Este operatorul datelor furnizate de catre dvs. in calitate de persoane vizate (Minori, Membrii Familiei Persoanei Vizate, Beneficiari ai Serviciilor de Protectie si Asistenta Sociala, Voluntari, Cadre Didactice).

(2) Prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de: desfasurarea activitatilor de protectie si asistenta sociala (de exemplu: elaborarea si punerea in practica a unui set de actiuni, masuri, proiecte si programe pentru identificarea si sprijinirea copiilor si a tinerilor care prezinta factori de risc pentru dezvoltarea bolilor civilizatiei, inclusiv pentru reducerea prevalentei excesului de greutate si a obezitatii la copii si la tineri; implementarea de acțiuni, masuri, proiecte si programe medicale, adresate atat cadrelor medicale cat si populatiei, pentru reducerea riscului de boli de civilizatie, in special a diabetului zaharat de tip II in randul tinerilor inclusi in program) si educare/instruire pentru un stil de viata sanatos in realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei (care isi propune printre obiective desfasurarea de activitati de informare si instruire a parintilor, copiilor si institutorilor: profesori, educatori, etc. si de crestere a gradului de cunoastere si recunoastere a beneficiilor unui trai sanatos), dar si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate (de exemplu: in cadrul reuniunilor, simpozioanelor, conferintelor, evenimentelor pe teme medicale in vederea optimizarii actului medical, dar si prin elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale: pliante, prezentari, brosuri, materiale audio si video etc. in scopuri de informare și educative circumscrise obiectivelor Asociatiei) si pentru statistica.

(3) Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, respectiv: nume si prenume, nume si prenume membrii de familie, sex, data si locul nasterii, cetatenie, caracteristici fizice/antropometrice, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, profesie, formare profesionala – diplome – studii, imagine si voce exclusiv in scop de reclama, marketing si publicitate (promovare) cu acordul dvs. sau a reprezentantilor dvs. legali este facuta in mod voluntar de catre dvs. sau dupa caz de reprezentantii dvs. legali dupa o corecta informare in legatura cu scopurile prelucrarilor de date, categoriile de date prelucrate si destinatarii carora le vor fi dezvaluite datele dvs. personale.

(4) Pentru furnizarea datelor minorilor, reprezentantii lor legali vor completa un formular anume intocmit pentru fiecare situatie in parte, prin care isi dau in mod expres si neechivoc consimtamantul, formulare pe care Asociatia le poate furniza in orice moment in cazul in care s-ar impune probarea obtinerii consimtamantului dat. In orice caz, la datele cu caracter personal furnizate de catre minori vor putea avea acces doar reprezentantii lor legali, restul categoriilor de date ale minorilor nefiind dezvaluite. Totodata, va informam ca in privinta categoriilor de date precum imaginea si vocea prin realizarea unor clipuri video / inregistrari audio acestea vor fi prelucrate exclusiv in scop de reclama, marketing si publicitate (promovare) cu acordul dvs. sau a reprezentantilor dvs. legali, dupa o corecta si prealabila informare.

(5) Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de catre dvs. are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

(6) Prin utilizarea serviciilor, a aplicatiilor sau a oricaror servicii puse la dispozitie de Asociatie prin intermediul website-ului https://www.medicover.ro/termeni-si-conditii-asociatie, dvs. in calitate de utilizator consimtiti in mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le furnizati Asociatiei, in scopurile mentionate mai sus, pe o durata estimata de 2 ani, ulterior datele dvs. fiind transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.

(7) Adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care v-ati abonat la acesta, caz in care adresele de e-mail devin active si vor fi utilizate in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin accesarea butonului “Dezaboneaza-te” din continutul newsletterului.

(8) Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, in conditiile legii.

(9) In conformitate cu art.15 din Legea nr.677/2001, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele furnizate Asociatiei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(10) Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Serviciului Administrativ din cadrul Asociatiei situat la adresa din București, Str. Modrogan nr. 20, parter, Sector 1, in atentia D-nului George Istrate Iulian sau la numarul de fax: 021.310.17.43, iar pentru informatii suplimentare legate de drepturile dvs. mai sus mentionate ne puteti contacta la nr. de telefon: 021.310.16.99.