Grupul Medicover

Medicover este unul dintre cei mai importanți furnizori internaționali de servicii medicale și de diagnostic. Compania a fost fondată în 1995 pentru a răspunde la cererea în creștere de servicii medicale de înaltă calitate din Polonia, apoi s-a extins în alte țări, pentru a răspunde unei nevoi asemănătoare. În prezent, piețele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, România și Ucraina. Compania oferă o gamă largă de servicii medicale, printr-o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată și laboratoare prin două divizii - Healthcare Services și Diagnostic Services.

Divizia de Servicii Medicale (Healthcare Services) oferă servicii medicale integrate predominant finanțate de angajatori și abonamente ce acoperă o gamă largă de servicii de îngrijire primară și de specialitate. Principalele piețe pe care activează sunt Polonia și România, cele mai mari economii din Europa Centrală și de Est, care înregistrează cea mai rapidă creștere din regiune.

Divizia de Servicii de Diagnostic (Diagnostic Services) oferă o gamă completă de servicii clinice de laborator, inclusiv teste de rutină și avansate. Principalele piețe ale diviziei sunt Germania, România, Ucraina și Polonia.

Medicover is a leading international healthcare and diagnostic services provider. Established in 1995 in response to the growing demand for high-quality healthcare services in Poland, Medicover subsequently expanded to other countries, fulfilling similar needs. Today, Medicover’s largest operations are in Poland, Germany, Romania and Ukraine. Medicover provides a broad spectrum of healthcare services via an extensive network of ambulatory clinics, hospitals, specialty-care facilities and laboratories through two divisions – Healthcare Services and Diagnostic Services.

Healthcare Services – a predominantly employer-funded integrated healthcare provider offering benefit plans ranging from primary to specialist healthcare and inpatient care. The major markets are Poland and Romania, the two largest and fastest growing economies in Central and Eastern Europe.
 
Diagnostic Services - offering a comprehensive range of clinical laboratory services including a broad range of routine and advanced tests. The major markets are Germany, Romania, Ukraine and Poland.