Informatii - Spitalizare de zi

Spitalizarea de zi reprezinta o forma de internare cu durata maxima de 12 ore, pacientii putand pleca acasa dupa efectuarea tratamentului sau investigatiilor, si este decontata prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Pe durata internarii in regim de spitalizare de zi, pacientii beneficiaza de servicii medicale curative - examinari, recoltari analize de laborator, tratament si monitorizare tratament, evaluare in vederea acordarii de asistenta medicala specializata.

Serviciul de spitalizare de zi este destinat pacientilor care NU necesita internare continua in spital si poate fi accesat GRATUIT in baza biletului de trimitere CAS.

Medicover asigura servicii de spitalizare de zi pentru urmatoarele specialitati medicale

 • Cardiologie
 • Gastroenterologie
 • Pediatrie generala
 • Oncologie medicala.

Spitalizarea de zi din cadrul Medicover ofera:

 • Evaluarea si tratamentele se realizeaza in aceeasi locatie, fara ca pacientul sa fie nevoit sa se deplaseze in mai multe unitati medicale.
 • Serviciul este gratuit, fiind decontat prin CAS si se efectueaza numai in urma unei programari prealabile
 • Spitalizarea de zi nu se adreseaza pacientilor care reprezinta urgente medicale.

Servicii in contract cu CASMB – Spitalizare de zi

CONTRACT SPECIALITATE LOCATIE
Spitalizare de zi Oncologie medicala

Clinica Victoria Medicover

Spitalul Medicover Pipera

Spitalizare de zi Cardiologie Clinica Victoria Medicover
Spitalizare de zi Gastroenterologie Spitalul Medicover Pipera
Spitalizare de zi Pediatrie generala Maternitatea Medicover

Consultati aici lista furnizorilor de servicii de recuperare si a celor de ingrijiri la domiciliu in contract cu CAS

 

Modalitate de programare si conditii de internare spitalizare de zi in cadrul Medicover

Telefonica:

 • Prin Call Center la 021 9896, de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 20:00, si sambata, intre orele 08:00 – 15:00.

Din cadrul spitalizarii de zi:

 • Direct din receptia unitatilor spitalicesti.

Recomandam ca pacientii cu nevoi speciale* sa se prezinte insotiti.

* Pacienti cu nevoi speciale: pacienti cu dizabilitati, dizabilitati locomotorii sau neuromotorii, persoane nevazatoare, persoanele cu deficiente de auz si vorbire si alte deficiente similare.

 

Documente necesare in vederea internarii unui pacient

Conditii generale:

 • Biletul de trimitere/ bilet de trimitere tipizat CAS de la medicul de familie/ medicul specialist in contract cu CAS (pentru pacientii programati)
 • Cardul national de asigurari sociale de sanatate/ adeverinta de asigurat (cu valabilitate 3 luni de la data emiterii, pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/ adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul)
 • Cartea de identitate / pasaport/ card European + imputernicire/ pentru copii: act de identitate sau certificat de nastere, in functie de varsta minorului.

Daca este cazul:

 • Adeverinta de salariat (cu numarul de zile de concediu medical acordate in ultimul an calendaristic) este necesara pentru eliberarea concediului medical
 • Talonul de pensie
 • Dosarul medical complet (rezultatele analizelor si investigatiilor efectuate) in vederea internarii, recomandate de medicul curant sau/ si de catre medicul de familie.

Criterii de recunoastere a rezultatelor investigatiilor efectuate in alte unitati sanitare

In Medicover sunt recunoscute rezultatele investigatiilor efectuate in cadrul:

 • Unitatilor aflate in contract cu casele judetene de asigurari de sanatate
 • Laboratoarelor de analize medicale acreditate Renar/ISO
 • Laboratoarelor de imagistica ale unitatilor sanitare acreditate ISO.

Analizele si investigatiile sunt acceptate indiferent de vechimea lor cu precizarea ca medicul poate recomanda repetarea acestora sau investigatii suplimentare pentru stabilirea statusului actual al afectiunii.

Investigatiile imagistice este preferabil sa fie insotite de interpretare; in decizia referitoare la repetarea unei investigatii se vor lua in calcul perioada de timp dintre rezultatul prezentat de pacient si momentul actual si raportul risc-beneficiu in ceea ce priveste iradierea.

 

Siguranta bunurilor pe durata internarii

Pentru siguranta bunurilor dumneavoastra pe durata internarii, va recomandam sa nu aveti asupra dumneavoastra obiecte de valoare (bijuterii, ceasuri etc.). Medicover nu isi poate asuma responsabilitatea in caz de furt sau pierdere a obiectelor personale.

In Clinica Medicover Victoria, Departamentul Spitalizare de Zi va poate pune la dispozitie un dulap cu cheie in salon. Pentru utilizarea acestuia, va rugam sa va adresati asistentelor medicale din cadrul Departamentului Spitalizare de Zi.

In Spitalul Medicover Pipera fiecare pat/ fotoliu de tratament din cadrul Spitalizarii de Zi este prevazut cu o noptiera unde pacientii isi pot depozita bunurile.

 

Externarea

Se face conform deciziei medicului curant, dupa efectuarea tuturor procedurilor, investigatiilor recomandate de acesta.

La externare, medicul curant elibereaza pacientului urmatoarele documente :

 • Scrisoare medicala destinata Medicului de familie pe a carui lista este inscris pacientul (trebuie sa contina diagnosticul, evolutia, rezultatul analizelor / investigatiilor efectuate)
 • Presc.riptie medicala electronica ( daca este cazul)
 • Concediu medical ( daca este cazul)
 • Recomandare pentru dispozitive medicale ( daca este cazul)
 • Formularul de decont intocmit de Receptie
 • Programarea vizitei urmatoare (daca este cazul).

 

Drepturi si obligatii pacienti

 • Sa prezinte la internare Cartea de identitate/ Buletinul, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat
 • Sa respecte programul de functionare al unitatii medicale
 • Sa respecte ordinea interioara din unitatea medicala, linistea si curatenia
 • Sa nu produca zgomote care produc disconfort celorlalti pacienti
 • Sa manifeste grija fata de bunurile din dotarea unitatii medicale, iar in cazul in care din vina sa a deteriorat aceste bunuri sa achite contravaloarea lor, in caz contrar se supune regulilor de drept civil
 • Sa manifeste o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar
 • Sa respecte regulile de igiena personala si colective
 • Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului
 • Sa respecte regimul alimentar indicat de medic
 • Sa respecte intimitatea si confidentialitatea celorlalti pacienti
 • Sa poarte echipament de unitate medicala si sa nu paraseasca incinta unitatii medicale in acest echipament
 • Sa nu consume si sa nu introduca in unitatea medicala bauturi alcoolice
 • Sa respecte masurile de prevenire si combatere a bolilor cu transmitere
 • Sa respecte programul de vizita pentru a nu perturba activitatea medicala
 • Sa nu fumeze in unitatea medicala.

Consulta integral Ghidul Pacientilor | Drepturile si obligatiile pacientilor

Impreuna avem grija de sanatatea ta!