Asist. Univ. Dr. Raluca Olariu

Medic Primar
Raluca Olariu
map
Raluca Olariu
Asist. Univ. Dr. Raluca Olariu
Medic Primar
Limbi străine
English, French
Experiență
- 01/01/2017–Prezent Medic Primar Otorinolaringologie, Clinici private Iasi
- 01/01/2012–31/12/2016 Medic Specialist Otorinolaringologie, Clinici private Iasi
- 01/01/2007–31/12/2011 Medic Rezident Otorinolaringologie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iasi
- 01/07/2009–30/06/2010 Medic Rezident bursier Otorinolaringologie, Spitalul ,,Sant Joan de Deu" - Clinica ORL, Barcelona (Spania)
- 01/07/2009–30/06/2010 Medic Rezident bursier Otorinolaringologie Clinica Claros - Centrul de Otorinolaringologie și Chirurgie Plastică Facială, Centrul de lmplant Cohlear, Barcelona (Spania)
- 01/01/2006–31/12/2006 Medic Rezident Medicină de Familie, Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”, Suceava (România)
Educație
 • 2018–2019 Curs postuniversitar corespunzător programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I și pentru Nivelul II, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza””, Iași (România)
 • 2008–2017 Studii doctorale Doctor în Domeniul Medicină - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5701 din 27.12.2017, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași (România)
 • 01/2017–Prezent Medic Primar Otorinolaringologie - Ordinul Ministrului Sănătății nr.
  985/ 2016
 • 01/2012–12/2016 Medic Specialist Otorinolaringologie - Ordinul Ministrului Sănătății
  nr. 1760/ 2011
 • 01/2007–12/2011 Medic Rezident Otorinolaringologie - Ordinul MSP nr. 1490/
  4.12.2006
 • 1999–2005 Doctor - Medic Diploma de Licență Seria X Nr. 0079783 Profilul
  Medicină, Specializarea Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași (România)
 • 1995–1999 Studii liceale - Diplomă de Bacalaureat Seria R Nr. 0366309, Liceul Teoretic ”Petru Rareș”, Suceava (România)

Experiență în voluntariat în domeniul medical:

 • 2011 – 2013 - ”Auzul o prioritate” – proiect în vederea dezvoltării serviciului de intervenție precoce și reabilitare auditiv-verbală a copiilor cu hipoacuzie – colaborare între Școala „Vasile Pavelcu” Iași și
  Spitalul Clinic de Recuperare Iași – Departamentul de Audiologie și Vestibulogie

Granturi - membru în echipa de cercetare:

 • Grant intern Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, contract nr. 31585/2015 cu titlul ”Optimal therapy protocole for deaf newborns with auditory neuropathy studying electroneural and audiological dynamic progress during the stimulation by conventional hearing aid and cochlear implant”, derulat în perioada 01.01.2016 - 30.06.2018; director proiect Conf. Univ. Dr. Cozma Romică Sebastian – membru echipă;
 • Grant intern Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, contract nr.
  29234/2013, ”Evaluarea utilității dozării alfa-amilazei salivare ca posibil nou biomarker neinvaziv al disfuncției sistemului nervos autonom în patologia cardiacă și metabolică”, derulat în perioada 01.01.2014 - 30.06.2016, contractor/ director de proiect Prof. Univ. Dr. Dima-Cozma Lucia Corina - membru echipă.

Stagii şi cursuri efectuate, participări conferinţe şi congrese de specialitate (ultimii 10 ani):

- 23–25.11.2019 – Congresul ”Sistemul vestibular – întrebări și răspunsuri – abordarea
interdisciplinară a patologiei echilibrului – ediția a IV-a”, Iași, România (lector)
- 31.03.2018 – Cursul de formare continuă ”Abordarea pacientului cu tulburări de echilibru în practica
medicului de familie”, Iași, România
- 16.03.2019 – Cursul de formare continuă ”Patologia vestibulară în practica medicală curentă”, Iași,
România (lector)
- 13–16.03.2018 – Conferința ”Trecut, prezent și viitor în recuperare!” din cadrul ”Zilelor Spitalului
Clinic de Recuperare”, Iași, România
- 9-10.03.20-18 – Conferința Forum ORL.ro ”Chirurgia endoscopică în ORL și patologiile asociate”,
București, România
- 10-11.03.2017 - Forum ORL “Corelații investigații – patologie ORL. Performanțe interdisciplinare.”,
București, România
- 25-27.11.2016 – Curs ”Sistemul vestibular: întrebări și răspunsuri. Abordarea interdisciplinară a
patologiei echilibrului – ediția a III-a”, Iași, România - speaker
- 18-21.05.2016 - Al II-lea Congres Național de ORL pediatrie cu participare internațională, Iași,
România
- 18-19.03.2016 - Forum ORL ”Patologia otoneurologică”, București, România
- 16–17.05.2015 - Forum ORL “Particularitățile patologiei ORL la copii”, Iași, România
- 19-21.09.2014 – Curs ” Sistemul vestibular: întrebări și răspunsuri”, Iași, România
- 7.06.2014 – ”Vertigo masterclass”, Iași, România
- 01.07.2013 – 31.07.2014 – Curs online ”Abordarea pacienților cu tulburări de echilibru de cauză
periferică”, platforma www.cursurimedicale.ro
- 04-06.09.2013 - Al doilea Congres al Societăţii Române de Rinologie, Piatra-Neamţ, România
- 08-10.06.2012 - Congresul Român de ORL şi CC-F, Târgu-Mureş, România
- 26-27.05.2011 - Curs „Recuperarea auditiv-verbală precoce a copilului hipoacuzic”, Iaşi
- 11-14.05.2011 - Conferinţa Naţională de ORL cu participare internaţională, Arad, România
- 06-07.05.2011 - Forum ORL – „Abilitarea auditivă prin proteze semimplantabile”, Bucureşti
- 22-27.03.2011 - Zilele Spitalului Clinic de Recuperare – Ediţia IX „Impactul recuperării asupra calităţii vieţii”, Iaşi
- 14-16.03.2011 - Ediţia XV a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi – Chişinău, Iaşi
- 22-25.09.2010 - Congresul Naţional de Otorinolaringologie şi Chirurgie Cervico-facială cu
participare internaţională, Iaşi, România
- 12-14.07.2010 - Curs „Chirurgia piramidei nazale – de la patologic la estetic”, Iaşi
- 03-04.06.2010 - Al Doilea Congres Internaţional despre Surditate, Universitatea Autonomă
Barcelona, Spania
- 13-14.05.2010 - Curs de Rinoplastie şi Chirurgie Plastică Facială, Clinica Claros, Barcelona, Spania
- 12-14.04.2010 - Curs de disecţie anatomo-chirurgicală a osului temporal, Barcelona, Spania
- 06.02.2010 - Curs de formare şi reabilitare în implantele cohleare, Clinica şi Centrul de Implant
Cohlear Claros, Barcelona, Spania
- 02-14.11.2009 - Curs de disecţie anatomo-chirurgicală a osului temporal, Barcelona, Spania
- Februarie 2009 - Curs de formare continuă „Foniatre Clinică” - IFACF „Prof Dr Dorin Hociotă”
Bucureşti

Afilieri:

- Societatea Română de Audiologie i Patologie a Comunicării – Membru fondator ș și membru al
Comitetului Director
- Societatea de Medici și Naturaliști, Iași

Certificări

Experiență bună a managementului de proiect și al echipei obținută prin activitatea organizatorică din
cadrul comitetelor de organizare:


- Congresul Național al Societății de Audiologie și Patologie a Comunicării, ediția I, 12-14 septembrie 2019, Iași, România
- Congresul ”Sistemul vestibular: întrebări și răspunsuri - abordarea interdisciplinară a patologiei
echilibrului” , ediția I - 2014, ediția a II-a 2015, ediția a III-a 2016, ediția a IV-a 2018
- Al II-lea congres național de ORL pediatrie cu participare internațională, 18-21 Mai 2016, Iași,
România
- Congresul Naţional de Otorinolaringologie şi Chirurgie Cervico-facială cu participare internaţională,
septembrie 2010, Iaşi, România
- Curs de disecţie anatomo-chirurgicală a osului temporal, 02-14.11.2009 și 13-14.05.2010,
Barcelona, Spania

Lucrări publicate

Articole publicate în reviste cotate ISI (în calitate de autor principal, coautor):
- Cozma S, Dascălu CG, Rădulescu L, Mârțu C, Bitere O, Mârțu D, Olariu R. Audiological Clinical
Validation of New Original Romanian Speech Audiometry Materials for Evaluation of Communication
Abilities in Children of Primary School Age. Revista de Cercetare și Intervenție Socială 2016; 55: 47-
62; (ISSN (print): 1583-3410; ISSN (electronic): 1584-5397; Factor de impact / 2016: 0,380);
- Cozma RS, Dima-Cozma LC, Radulescu LM , Hera MC, Martu C, Olariu R, Cobzeanu BM, Bitere
OR, Cobzeanu MD. Vestibular sensory functional status of cochlear implanted ears versus nonimplanted ears in bilateral profound deaf adults. Romanian Journal of Morphology and Embryology, 2018, 59(1): 105-112; ISSN 1220-0522 (print), ISSN 2066-8279 (online), IF=1,5.


Articole ISI Proceedings (în calitate de autor principal, coautor):

COZMA Sebastian, BITERE Oana, MARTU Cristian, HERA Cristina, HÎNGANU Marius,
COBZEANU Bogdan, OLARIU Raluca. Speech Audiometry in Children of Preschool Age:
Audiological Clinical Validation of New Original Romanian Language Tests. Proceedings of the
National Romanian ENT, Head & Neck Surgery Conference, 22-25 May Craiova, Romania 2019. p.
80-87.
- COZMA Sebastian, RĂDULESCU Luminița, MÂRȚU Cristian, HERA Cristina, OLARIU Raluca,
HÎNGANU Marius, BITERE Oana. The Diagnostic of Unapparent Cochlear Injuries by High
Frequency Audiometry. Proceedings of the National Romanian ENT, Head & Neck Surgery
Conference, 22-25 May Craiova, Romania 2019. p. 88-93.
- Bitere Oana, Martu Cristian, Olariu Raluca et al. Functional Results in Patients with Bone Anchored
Hearing Aid. Proceedings of the National Romanian ENT, Head & Neck Surgery Conference, June
Arad, Romania 2018. p. 75-81.
Articole publicate în reviste cotate B+ (în calitate de prim autor, autor corespondent):
- Raluca Olariu, Luminiţa Rădulescu, Oana Bitere, Cristian Mârţu, Cristina Hera, Vasilica Toma, Dan
Mârţu, Sebastian Cozma. Clinical validation of new original Romanian speech audiometry materials
for teenagers and adults. ORL.ro, 2018, Issue 39, p24-30. (ISSN 2067-6530; e-ISSN 2502-0374;
ISSN-L 2067-6530; indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source
şi Index Copernicus).
- Cozma S, Manolache O, Olariu R (corresponding author), Mârțu C, Rădulescu L. Cochlear
implantation in a child with complex bilateral inner ear and cochleo-vestibular nerve malformations.
RJOR 2015; 7(1): 64-70. (ISSN: 2066-7000; CNCSIS B+, indexată Index Cophernicus);
- Olariu R, Rădulescu L, Damean G, Mârțu C, Cozma S. The Particularities Of Auditory Performance
Evaluation In Bimodal Hearing Rehabilitation – Cochlear Implant And Hearing Aid. RJOR 2011; 3(4):
18-22. (ISSN: 2066-7000; CNCSIS B+, indexată Index Cophernicus);

Articole publicate în reviste cotate B+ (în calitate de coautor):


- Sebastian Cozma, Oana Bitere, Cristian Mârţu, Raluca Olariu, Luminiţa Rădulescu. Protezarea
auditivă la copiii cu hipoacuzie de transmisie persistentă-unilaterală/bilaterală. ORL.ro. 2019, Issue
42, p38-38.
- Cozma, Sebastian; Bitere, Oana; Martu, Cristian; Olariu, Raluca; Rădulescu, Lumini ța. Evolution of
hearing loss in children with auditory neuropathy spectrum disorders identified by neonatal hearing
screening. ORL.ro, 2018, Issue 41, p18-22. (ISSN 2067-6530; e-ISSN 2502-0374; ISSN-L 2067-
6530; indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index
Copernicus).
- Hera Cristina; Cozma Sebastian; Rădulescu Luminița; Mârțu Cristian; Bitere Oana; Dima-Cozma
Lucia Corina; Olariu, Raluca; Cobzeanu Mihail Dan. Funcţia otolitică la pacienţii implantaţi cohlear.
ORL.ro, 2018, Issue 38, p25-27. (ISSN 2067-6530; e-ISSN 2502-0374; ISSN-L 2067-6530; indexata
în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index Copernicus).
- Sebastian Cozma, Cristian Martu, Oana Manolache, Raluca Olariu, Gabriela Damean, Bogdan
Cavaleriu, Diana Zota, Dan Martu, Luminita Radulescu. 6 ani de screening auditiv neonatal universal
la Iasi - rezultatele unui parteneriat interdisciplinar. ORL.ro - nr 27 (2/2015), 26-31; ISSN 2067-6530.
- Manolache O, Olariu R, Rădulescu L, Cozma S. Electrical Impedances Variations Values in Patients
with Cochlear Implant. RJOR 2012; 4(2): 22-28. (ISSN: 2066-7000; CNCSIS B+, indexată Index
Cophernicus);
- Mârțu C, Manolache O, Rusu D, Olariu R, Cozma S. Validation of the ASSR test through
complementary audiologyical methods. IJMD 2011; 15(3): 226-231. (ISSN: 2066-6063; CNCSIS B+,
indexată Index Cophernicus);
- Mârţu C, Olariu R, Manolache O, Cozma S, Rădulescu L.Tonal audiological performance evaluation
after cochlear implantation in children with gjb2 gene related hearing loss. RJOR 2011; 3(1): 68-74.
(ISSN: 2066-7000; CNCSIS B+, indexată Index Cophernicus).

Lucrări susținute în cadrul congreselor naționale și internaționale:

- Sebastian Cozma, Oana Bitere, Raluca Olariu, Cristian Martu, Luminita Radulescu. Audiological
Clinical Validation of New Original Romanian Speech Audiometry Materials for Evaluation of
Communication Abilities in Children of Primary School Age. 16th Symposium on Cochlear Implants in
Children. 10-13 Iulie 2019, Hollywood, Florida.
– Marius Hînganu, Delia Hînganu, Oana Bitere, Corina Dima-Cozma, Bogdan Cobzeanu, Raluca
Olariu, Sebastian Cozma. Otorhinolaryngological approach in patients with moebius syndrome.
Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervico-Facială cu participare Internațională.
22 - 25 mai 2019, Craiova, România.
- Sebastian Cozma, Luminița Rădulescu, Cristian Mârțu, Cristina Hera, Raluca Olariu, Marius
Hînganu, Oana Bitere. Diagnosticul leziunii cohleare inaparente prin audiometria pe frecvențe înalte.
Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervico-Facială cu participare Internațională.
22 - 25 mai 2019, Craiova, România.
- Sebastian Cozma, Oana Bitere, Cristian Mârțu, Cristina Hera, Marius Hînganu, Bogdan Cobzeanu,
Raluca Olariu. Validarea clinică audiologică a unor noi teste originale de audiometrie vocală în limba
română la copiii de vârstă preșcolară. Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervico-
Facială cu participare Internațională. 22 - 25 mai 2019, Craiova, România.
- S Cozma, O Bitere, R Olariu, C Martu, CG Dascalu, C Hera, D Martu, L Radulescu. Audiological
Clinical Validation of New Original Romanian Speech Audiometry Materials for Evaluation of
Communication Abilities in Children of Primary School Age. 13th Congress of the European
Federation of Audiology Societies. 7-10 Iunie 2017, Interlaken, Elveția.
- Cristina Gena Dascalu, Sebastian Cozma, Gabriel Dimitriu, Mihaela Moscalu, Raluca Olariu. A
mathematical method to validate new romanian speech audiometry materials for evaluation the
hearing level in young and adults. The 13th International Scientific Conference eLearning and
Software for Education, 27-28 Aprilie, 2017, București, România.
- Oana Bitere, Luminița Rădulescu, Cristian Mârțu, Raluca Olariu, Sebastian Cozma. Reimplantarea
cohleara la copil - cauze și efecte. Al II-lea congres național de ORL pediatrie cu participare
internațională, 18-21 Mai 2016, Iași, România;
- Sebastian Cozma, Cristian Mârțu, Oana Manolache, Raluca Olariu, Gabriela Damean, Bogdan
Cavaleriu, Diana Zota, Dan Mârțu, Luminița Rădulescu. 6 years of universal neonatal hearing
screening in Iași - the results of an interdisciplinary partnership. Forum ORL “Particularitățile
patologiei ORL la copii” 16 - 17 Mai 2015, Iași, România;
- Sebastian Cozma, Oana Manolache, Cristian Martu, Raluca Olariu, Gabriela Damean, Luminita
Radulescu. Cochlear implant in children with congenital deafness identified by neonatal hearing screening program. 13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies. 18-21 Iunie 2014, Munchen, Germania;
- Sebastian Cozma, Oana Manolache, Raluca Olariu, Cristian Mârţu, Daniel Rusu, Luminiţa
Rădulescu. Outcomes and problems in neonatal hearing screening – overview after four years. 11th
European Szmposium on Cochlear Implantation, 23-26 Mai 2013, Istanbul, Turcia;
- Sebastian Cozma, Oana Manolache, Cristian Mârţu, Raluca Olariu, Daniel Rusu, Dan Mârţu, Ivona
Simon, Luminiţa Rădulescu. Hearing performance in binaural cochlear implanted patients with single
device. 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS. 27-30 Aprilie 2013, Nice,
Franţa;
- S. Cozma, Coca Vasiliu, Oana Manolache, Raluca Olariu, C. Mârţu, Iulia Mocanu, D. Rusu,
Luminiţa Rădulescu. Statusul otologic al copiilor hipoacuzici din instituţii şcolarea specializate în
reabilitarea auditiv-verbală. Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară, Al 5-lea Congres al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, 21-23 Martie 2013, Iaşi, România;
- Sebastian Cozma, Raluca Olariu, Oana Manolache, Cristian Mârţu, Luminiţa Rădulescu. Auditory
performance in children with bimodal hearing rehabilitation – cochlear implant and conventional
hearing aid. 11th International Congress of European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. 20-23
Mai 2012, Amsterdam, Olanda;
- Sebastian Cozma, Oana Manolache, Raluca Olariu, Cristian Mârţu, Ioan A. Curcă, Luminiţa
Rădulescu. Is ASSR a reliable assessement tool in cochlear implant candidacy? XXXI World
Congress of Audiology, 29 Aprilie – 3 Mai 2012, Moscova Rusia;
- Sebastian Cozma, Oana Manolache, Raluca Olariu, Daniel Rusu, Cristian Mârţu, Luminiţa
Rădulescu. Protezarea auditivă convenţională a copilului mic candidat la implantul cohlear – puncte
de vedere. Primul Congres Naţional de Otorinolaringologie Pediatrică cu Participare Internaţională,
21-24 Septembrie 2011,Timişoara, România;
- L. Rădulescu, C. Mârţu, R. Olariu, L. Ungureanu, S. Cozma. „Prevalence of DFNB1 mutations in a
population of children cochlear implanted users from East Romania”. 10th European Symposium on
Paediatric Cochlear Implantation, 12-15 Mai 2011, Atena, Grecia;
- S. Cozma, D. Mârţu, R. Olariu, D. Rusu, L. Rădulescu. „Sound localisation in binaural cochlear
implanted patients with single device”. 10th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation, 12-15 Mai 2011, Atena, Grecia;
- Raluca Olariu, Luminiţa Rădulescu, Gabriela Damean, C. Mârţu, S. Cozma. “Evaluarea beneficiilor
reabilitării auditive bimodale – implant cohlear şi proteză convenţională la copii”. Conferinţa Naţională
de ORL cu participare internaţională, 11 – 14 Mai 2011, Arad, România;
- C. Mârţu, Raluca Olariu, Loreta Ungureanu, L. Moscovici, S. Cozma. „Rezultate audiometrice după
implantare cohleară la copii hipoacuzici de cauză genetică”. Conferinţa Naţională de ORL cu
participare internaţională, 11 – 14 Mai 2011, Arad, România;
- Raluca Olariu, Luminiţa Rădulescu, Gabriela Damean, C. Mârţu, S. Cozma „Particularităţi în
evaluarea performanţelor la pacienţii protezaţi auditiv bimodal – implant cohlear şi proteză
convenţională”. Ediţia a XV-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi-Chişinău, Iaşi, 14-16 Martie
2011;
- C. Mârţu, Raluca Olariu, Oana Manolache, S. Cozma, Luminiţa Rădulescu. “Evaluarea evoluţiei
performanţelor auditive tonale după implantarea cohleară la copiii hipoacuzici cu mutaţii prezente la
nivelul genei GJB2”. Ediţia a XV-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi-Chişinău, Iaşi, 14-16
Martie 2011;
- Mârţu C, Olariu R, Manolache O, Cozma S, Rădulescu L. “Tonal Audiological Performance
Evaluation after Cochlear Implantation in Children with GJB2 Gene Related Hearing Loss”. Romanian
Journal of Oral Rehabilitation, 2011 Jan;3(1):75-81. Index Copernicus;
- Mârţu C, Manolache O, Rusu D, Olariu R, Cozma S. “ Validation of the ASSR test through
complementary audiological methods “. Int Journal of Medical Dentistry. 2011;15(3):226-233. Index
Copernicus;
- Raluca Olariu, Pedro Claros. „Posibilităţi de tratament chirurgical al hipoacuziei la pacienţii cu
osteogenesis imperfecta”. Al 32-lea Congres Naţional de Otorinolaringologie şi Chirurgie Cervicofacială
cu participare internaţională, Iaşi, 22-25 Septembrie 2010, România;
- Raluca Olariu, Pedro Claros. „Stapedotomia – opţiune terapeutică în otoscleroza la copil”. Al 32-lea
Congres Naţional de Otorinolaringologie şi Chirurgie Cervico-facială cu participare internaţională, Iaşi,
22-25 septembrie 2010, România;
- Pedro Claros, Raluca Olariu. „Managementul hipoacuziei în sindroamele cranio-faciale”. Al 32-lea
Congres Naţional de Otorinolaringologie şi Chirurgie Cervico-facială cu participare internaţională, Iaşi,

Serviciu Pret
Consultatie OTOgrupORL 358,00 RON
Consultatie control OTOgrupORL 208,00 RON
Extragere dopuri cerumen OTOgrupORL 46,00 RON
Audiograma tonala OTOgrupORL 81,00 RON
Audiograma vocala* OTOgrupORL 81,00 RON
Timpanograma / Reflex stapedian OTOgrupORL 58,00 RON
Otoemisiuni acustice de screening OTOgrupORL 46,00 RON
Otoemisiuni acustice clinice OTOgrupORL 58,00 RON
Poteniale evocate auditive OTOgrupORL 150,00 RON
Poteniale evocate auditive de screening (ABRIS) OTOgrupORL 116,00 RON
Videonistagmoscopie OTOgrupORL 150,00 RON
Poteniale evocate vestibulare (cVEMP sau oVEMP) OTOgrupORL 150,00 RON
Endoscopie rino-faringo-laringiana OTOgrupORL 173,00 RON
Miringotomie OTOgrupORL 150,00 RON
Tamponament nazal anterior cu Merocel OTOgrupORL 150,00 RON
map
Clinica Iasi Medicover
Complex Palas, cladirea E6 Str. Palat nr. 3A 700032 Iasi
021 9896
Luni - vineri 08:00-20:00
Sâmbătă Inchis
Duminică Inchis