Cosmin-George Alexa

Ortopedie
English
Clinica Galati Medicover
Ahmad Alqadi

Ortopedie
English
Clinica Pipera Medicover ,   Clinica Victoria Medicover ,   Spitalul Medicover Pipera

Ortopedie
Spitalul Medicover Pipera
Razvan Anitas

Ortopedie
Spital Medicover Cluj
Tudor Atasiei

Ortopedie
Spitalul Medicover Pipera
Carol Andrei Birisiu

Ortopedie
English
Clinica Pipera Medicover

Ortopedie pediatrica
English
Clinica Iasi Medicover
Catalin Botez

Ortopedie pediatrica
English
Clinica Iasi Medicover

Ortopedie
English, French
Clinica Iasi Medicover
Remus Bratosin

Ortopedie
Clinica Brasov Medicover
Sergiu Caterev

Ortopedie
Spital Medicover Cluj
Viorel Dan Cionca

Ortopedie
English
Clinica Iasi Medicover

Ortopedie
Maternitatea Medicover

Ortopedie
Maternitatea Medicover
Adriana Danila

Chirurgie pediatrică, Ortopedie pediatrica
English, Italian
Clinica Pediatrie Medicover