Tarife clinice CAS

Servicii CAS

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii medicale în scop diagnostic - caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii
     

Denumire serviciu medical

Servicii obligatorii

Tarif pe serviciu medical contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie

632,41 lei

Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) 
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  388,46 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C) 
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Screening prenatal (S11 - S19+6 zile)  Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor)  552 lei
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6 zile)
Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  141,23 lei
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  142,99 lei
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)  Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  142 lei
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului  Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie 102 lei
Efectuare mamografie
Comunicare rezultat
Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului cu suspiciune identificată mamografic  Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie 182 lei
Efectuare mamografie
Ecografie sân
Comunicare rezultat 
Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 171,24 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal 
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 211,24 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate 
Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin  Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 217 lei
Biopsie
Examen histopatologic
Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Se efectuează de medicii din specialitatea  obstetrică -ginecologie                            Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic (1-3 blocuri) 391,30 lei

 

Pachetul minimal de servicii

       

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:  
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; 1 consultaţie 
         

Pachetul de baza de servicii

       

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL

FRECVENŢĂ/PLAFON

c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei  
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie 
         

Denumire serviciu medical

Număr puncte  Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 16.20 4 64.8 77.8
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17.25 4 69 82.8
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)                                                               32.40 4 129.6 155.5
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale              10.80 4 43.2 51.8
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale              11.50 4 46 55.2
Consultaţia de planificare familială                10.80 4 43.2 x
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)                                       21.60 4 86.4 103.7
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani     14.40 4 57.6 69.1
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)                                       21.60 4 86.4 103.7
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani     14.40 4 57.6 69.1
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 21.60 4 86.4 103.7
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani                23.60 4 94.4 113.3
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani                12.80 4 51.2 61.4
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani   13.50 4 54 64.8
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani                16.40 4 65.6 78.7
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani                16.40 4 65.6 78.7
Consultaţia pentru îngrijiri paliative 18.00 4 72 x

 

Serviciile de sănătate conexe actului medical

     
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical Număr puncte  Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3
    a) Neurologie şi neurologie pediatrică:      
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x    
    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;     30 puncte/şedinţă 4 120
    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;    30 puncte/şedinţă 4 120
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;     30 puncte/şedinţă 4 120
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped;      15 puncte/şedinţă 4 60
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: x x  
    a3.1) kinetoterapie individuală;     30 puncte/şedinţă 4 120
    a3.2) kinetoterapie de grup;     15 puncte/şedinţă 4 60
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice /  dispozitive robotizate.  15 puncte/şedinţă 4 60
    b) Otorinolaringologie:       
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x x x
    b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic          30 puncte/şedinţă 4 120
    b1.2) consiliere psihologică clinică                            30 puncte/şedinţă 4 120
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:   x x
    b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped  15 puncte/şedinţă 4 60
    b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)                   15 puncte/şedinţă 4 120
    c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:   4 120
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x x x
    c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic                      30 puncte/şedinţă 4 120
    c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti   30 puncte/şedinţă 4 120
    c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică  aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 4 120
    c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii  (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 4 120
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:  consiliere/intervenţie de psihopedagogie  specială – logoped 15 puncte/şedinţă 4 60
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: x x x
    c3.1) kinetoterapie individuală                                30 puncte 4 120
    c3.2) kinetoterapie de grup                                      15 puncte 4 60
    c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:  dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate   15 puncte 4 60
    d) Reumatologie:      
    Servicii furnizate de fizioterapeut: x x x
d1) kinetoterapie individuală                                    30 puncte 4 120
d2) kinetoterapie de grup                                        15 puncte 4 60
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate  15 puncte 4 60
    e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică      
    Servicii furnizate de fizioterapeut: x x x
e1) kinetoterapie individuală                                    30 puncte 4 120
e2) kinetoterapie de grup                                        15 puncte 4 60
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate    15 puncte 4 60
    f) Oncologie medicală      
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice 30 puncte/şedinţă 4 120
    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice     0
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat 30 puncte/şedinţă 4 120
    h) Hematologie      
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice       30 puncte/şedinţă 4 120
    i) Nefrologie și nefrologie pediatrică      
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi  psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă 30 puncte/şedinţă 4 120
    j) Oncologie și hematologie pediatrică      
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice     30 puncte/şedinţă 4 120
    k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid - 19       
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid - 19 30 puncte/şedinţă 4 120
    Servicii furnizate de fizioterapeut:      0
k1) kinetoterapie individuală                             30 puncte 4 120
k2) kinetoterapie de grup                                   15 puncte 4 60
k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 15 puncte 4 60
    l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid - 19      
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid - 19 30 puncte/şedinţă 4 120
    Servicii furnizate de fizioterapeut:      0
l1) kinetoterapie individuală                             30 puncte 4 120
l2) kinetoterapie de grup                                   15 puncte 4 60
l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 15 puncte 4 60
    m) Medicină fizică și de reabilitare      
m1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:      
    m1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic   30 puncte/şedinţă 4 120
    m1.2) consiliere psihologică clinică                        30 puncte/şedinţă 4 120
m2) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:   4 120
    m2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped 15 puncte/şedinţă 4 60
    m2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)     15 puncte/şedinţă 4 60
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut:     0
    m3.1) kinetoterapie individuală                             30 puncte/şedinţă 4 120
    m3.2) kinetoterapie de grup 15 puncte/şedinţă 4 60
   m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 15 puncte/şedinţă 4 60
   n) Îngrijiri paliative       
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: X x x
    n1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/ședință 4 120
    n1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi  30 puncte/ședință 4 120
    n1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi  30 puncte/ședință 4 120
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped; 15 puncte/ședință 4 60
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut       
    n3.1) kinetoterapie individuală  30 puncte/ședință 4 120
   n3.2) kinetoterapie de grup  15 puncte/ședință 4 60
   n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate  15 puncte/ședință 4 60

 

Servicii diagnostice şi terapeutice

         
           
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj  Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie 10 4 40 48
biometrie                                                                oftalmologie 10 4 40 48
explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)                    oftalmologie 10 4 40 48
recoltare pentru test Babeş-Papanicolau                                  obstetrică- ginecologie 10 4 40 48
EKG standard                                                             cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
peak-flowmetrie                                                          alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
spirometrie                                                              alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ)                            alergologie şi imunologie clinică 10 4 40 48
teste de provocare nazală, oculară, bronşică                             alergologie şi imunologie clinică, pneumologie 10 4 40 48
teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)                        alergologie şi imunologie clinică 10 4 40 48
test la ser autolog                                                      alergologie şi imunologie clinică 10 4 40 48
testare cutanată la anestezice locale                                    alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale 10 4 40 48
testare cutanată alergologică patch (alergia de contact)                 alergologie şi imunologie clinică 10 4 40 48
examinare cu lampa Wood                                                  dermatovenerologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
măsurarea forţei musculare cu dinamometrul                               neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)        neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
teste clinice: MMSE, Bilant articular (masurari tip ROM - Range Of Motion, Bilant muscular - Scala MRC (Manual Muscle Testing), Medical Research Council (MRC) Scale for Muscle Strength, Pain Analogue Visual Scale (PAVS),  Walking index for spinal cord injury (WISCI II) sau American Spinal Injury Association (ASIA) standards/ Impairment Scale (AIS) scoring  – with included/ adapted Frankel’s grading for describing severity of injury, Wexler’s Scale for grading of osteo-tendinous reflexes, Scala Ashworth modificata pentru evaluarea spasticitatii, Scala de evaluare a frecventei spasmelor (Penn Spasm Frequency Scale), Indicele Barthel de evaluare functionala, Evaluare cognitiva - Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Scala de evaluare a calitatii vietii – WHO Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF), Chestionar Oswestry Questionnaire on Disability caused by Low Back Pain – privind dizabilitatea cauzata de durerea lombara, Scala de evaluare a independentei in activitatile zilnice (ADL), Scala internationala FAC (Functional Ambulation Categories), Scala WOMAC (WESTERN ONTARIO AND MACMASTER UNIVERSITIES ARTHRITIS INDEX), Testul Timed “Up & Go” (TUG), Scala ECOG (Performance Status Scale)  medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
recoltare material bioptic                                               dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică 10 4 40 48
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte   x x x x x
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,  autorefractometrie), astigmometrie                                       oftalmologie 20 4 80 96
tonometrie; pahimetrie corneeană                                         oftalmologie 20 4 80 96
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopie                                                          oftalmologie 20 4 80 96
foniatrie                                                                ORL 20 4 80 96
audiogramă*)
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.                                                                  
ORL 20 4 80 96
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)                 ORL 20 4 80 96
dermatoscopie                                                            dermatovenerologie 20 4 80 96
electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)                         cardiologie, medicină internă 20 4 80 96
tensiune arterială continuă - holter TA                                  cardiologie, medicină internă 20 4 80 96
EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt                cardiologie 20 4 80 96
EEG standard                                                             neurologie, neurologie pediatrică 20 4 80 96
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor                             alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie 20 4 80 96
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete                             endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie, medicină fizică şi de reabilitare 20 4 80 96
evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 20 4 80 96
examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) neurologie, neurologie pediatrică 20 4 80 96
    C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte  x x x x x
electromiograma / electroneurograma                                     neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare 40 4 160 192
determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)   neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL 40 4 160 192
examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping        neurologie, neurologie pediatrică 40 4 160 192
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate     neurologie, neurologie pediatrică 40 4 160 192
colposcopia               obstetrică- ginecologie 40 4 160 192
monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice   cardiologie, medicină internă, nefrologie 40 4 160 192
D. Proceduri diagnostice de complexitate superioară:
punctaj 100 puncte
x x x x x
endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz          gastroenterologie, alte specialităţi  clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare 100 4 400 480
endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz     gastroenterologie, alte specialităţi  clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare 100 4 400 480
    E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte     x x x x x
extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior      oftalmologie 15 4 60 72
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal     oftalmologie 15 4 60 72
tratamentul chirurgical al pingueculei                                   oftalmologie 15 4 60 72
tratamentul chirurgical al pterigionului                                 oftalmologie 15 4 60 72
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;                               oftalmologie 15 4 60 72
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente                  oftalmologie 15 4 60 72
criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală                             oftalmologie 15 4 60 72
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului                        oftalmologie 15 4 60 72
tamponament posterior şi/sau anterior ORL                                ORL 15 4 60 72
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;            ORL 15 4 60 72
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie                        ORL 15 4 60 72
tratament chirurgical al traumatismelor ORL                              ORL 15 4 60 72
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie    ORL 15 4 60 72
terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale                  obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă 15 4 60 72
inserţia dispozitivului intrauterin                                      obstetrică- ginecologie 15 4 60 72
fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate                            dermatovenerologie 15 4 60 72
crioterapia în leziuni cutanate                                          dermatovenerologie 15 4 60 72
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)        dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie 15 4 60 72
terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%                           dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II                     dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%      dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)  dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate          dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei         dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)     dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică  15 4 60 72
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval         chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică  15 4 60 72
terapia chirurgicală a hidrosadenitei                                    chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic           chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică  15 4 60 72
terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos  chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a granulomului ombilical                            chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                       chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15 4 60 72
tratamentul plăgilor                                                     toate specialităţile chirurgicale 15 4 60 72
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)                 urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală 15 4 60 72
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză   obstetrică- ginecologie, chirurgie generală 15 4 60 72
    F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte x x x x x
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)    oftalmologie 25 4 100 120
tratament cu laser al polului anterior, polului posterior     oftalmologie 25 4 100 120
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom  ORL 25 4 100 120
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare   ORL 25 4 100 120
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col         obstetrică- ginecologie 25 4 100 120
cauterizare de col uterin   obstetrică- ginecologie 25 4 100 120
diatermocoagularea colului uterin     obstetrică- ginecologie 25 4 100 120
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune          dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă 25 4 100 120
terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval     chirurgie 25 4 100 120
terapia chirurgicală a flegmoanelor   chirurgie 25 4 100 120
terapia chirurgicală a hematomului      chirurgie 25 4 100 120
dilataţia stricturii uretrale      urologie, chirurgie 25 4 100 120
criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală      oftalmologie 25 4 100 120
    G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte x x x x x
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                     alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL, medicină fizică şi de reabilitare 7 4 28 33.6
toaleta auriculară unilateral (două proceduri)                           ORL 7 4 28 33.6
administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      toate specialităţile, medicină fizică şi de reabilitare 7 4 28 33.6
    H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x x x x x
fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe)  dermatovenerologie 11 4 44 52.8
fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe)    dermatovenerologie 11 4 44 52.8
mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară    neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare 11 4 44 52.8
probe de repoziţionare vestibulară                                       ORL, neurologie, neurologie pediatrică 11 4 44 52.8
imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate             alergologie şi imunologie clinică 11 4 44 52.8
administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         toate specialităţile, inclusiv medicină fizică şi de reabilitare 11 4 44 52.8
infiltraţii nervoase regionale                                           anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, medicină fizică şi de reabilitare 11 4 44 52.8
instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient  anestezie şi terapie intensivă 11 4 44 52.8
    I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte x x x x x
puncţii şi infiltraţii intraarticulare                                   ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare 14 4 56 67.2
instilaţia uterotubară terapeutică                                       obstetrică- ginecologie 14 4 56 67.2
blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)                  ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare 14 4 56 67.2
evaluare funcțională instrumental cu dispositive mecatronice și/sau senzori inerțiali, actuatori, etc medicină fizică și de reabilitare 14 4 56 67.2
tratament intraarticular cu plasma îmbogățită cu trombocite (PRP) medicină fizică și de reabilitare 14 4 56 67.2
    J. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte x x x x x
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,  pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange   ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 4 80 96
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară    ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 4 80 96
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare     ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 4 80 96
tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă     ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 20 4 80 96
tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă      ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 20 4 80 96
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg        ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 20 4 80 96
tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 4 80 96
   K. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte                                                        x x x x x
consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială                30 4 120 144
psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)      30 4 120 144
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)                                                       30 4 120 144
terapia cognitiv-comportamentală                                           30 4 120 144
    L. Terapii de genetică medicală: punctaj 30  puncte                                        x x x x x
Sfat genetic                                                               30 4 120 144