Termeni si conditii MediCall

Valabila din 09 decembrie 2022

Versiunea tarii: Romania

Cuprins

 1. Definitii
 2. Aspecte generale
 3. Conditii de utilizare
 4. Modificarea Termenilor si Conditiilor
 5. Conditii de Eligibilitate
 6. Disponibilitatea si limitele Serviciilor Medicale in cadrul MediCall
 7. Efectuarea si anularea unei Programări in cadrul MediCall
 8. Desfasurarea Sesiunilor/ Programarilor
 9. Conduita Pacientului in cadrul MediCall
 10. Continutul postat
 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 12. Limitele raspunderii
 13. Dispozitii finale
 14. Legea aplicabila si soluționarea litigiilor
 15. Comunicare

 

1. Definitii

 

"Abonat" – este Pacientul/Clientul care beneficiază de Servicii Medicale acoperite de un plan de abonament;

„Browser Web” – program de navigare virtuală pe internet;

„Contul Meu” – este sistemul informatic gestionat de Medicover prin intermediul căruia Pacientul/Clientul își poate vizualiza dosarul medical electronic, își poate efectua sau anula programări pe cont propriu  și poate gestiona și alte activități asociate contului, în limitele impuse de Termenii și Condițiile aplicației „Contul Meu”; Aplicația „Contul Meu” este disponibilă atât în versiune Web cât și Mobile și poate fi accesată oricând cu ajutorul credențialelor de autentificare ale Pacientului/Clientului.

„Consultație MediCall” – consultație medicală online, desfășurată la distanță, prin intermediul MediCall;

„Conținut postat ” – orice informație comunicată prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție în cadrul platformei MediCall;

„MediCall” – este o platformă de comunicare pentru desfășurarea consultațiilor online ale Medicover S.R.L., o societate cu răspundere limitată cu sediul în București, sector 6, Strada SG. Constantin Ghercu, nr. 1A, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6724/2003, având CUI 15446991, precum și  ale persoanelor juridice care fac parte din grupul Medicover S.R.L. („Medicover”). MediCall poate fi accesat în urma unei Programări făcute în prealabil în cadrul aplicației „Contul Meu”, unde Pacientul /Clientul Medicover are deja un cont de utilizator creat. În baza programării făcute se va genera un link pentru accesarea Consultației MediCall,  link  ce va deveni activ la data și ora programării fiind disponibil doar pe durata Sesiunii.

„MRN” – număr unic furnizat de Sistemul Informatic Medicover pentru fiecare pacient;

 „Pacientul/ Clientul” – beneficiarul Serviciilor Medicale achiziționate în cadrul Medicover și care solicită  rezervarea unei Programări și participă la o Sesiune online prin intermediul MediCall;

„Plătitor" – Pacientul/Clientul care beneficiază de Servicii Medicale contra cost;

„Participanți" – Specialistul Medicover si Pacientul/Clientul Medicover;

„Parolă” – serie de caractere unice asociată Contului Meu Medicover;

„Programarea” – planificarea unui serviciu medical prin intermediul Contului Meu Medicover;

„Reprezentant” – părinți/tutore/curator al pacientului minor sau al pacientului major care nu are discernământ sau orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniți pe care Pacientul o desemnează în acest scop prin declarație încheiată în formă autentică;

„Sesiunea” –  intervalul de timp în care se desfășoară Consultația MediCall, cuprins între momentul inițierii Sesiunii și momentul închiderii Sesiunii;

„Serviciile Medicale” – serviciile de teleconsultații medicale și teleconsultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate și ale eventualelor investigații ulterioare necesare, pe care Medicover, prin Specialiștii săi, le poate acorda, în conformitate cu Termenii și Condițiile; în funcție de situația medicală constatată, în urma consultației pot fi eliberate presc.riptii medicale, trimiteri catre alte specialități sau investigații;

„Specialistul” – medic în cadrul Medicover, care va acorda Serviciile Medicale.

 

2. Aspecte generale

Prin efectuarea programării Pacientul/Clientul acceptă Termenii și Condițiile (în continuare ”Termenii și Condițiile”) și își exprimă consimțământul expres pentru accesarea MediCall și furnizarea Serviciului Medical prin telemedicină.

Utilizarea platformei MediCall este condiționată de citirea, înțelegerea și acordul cu privire la Termenii și Condițiile.

În cazul în care decideți să accesați Serviciile Medicale prin intermediul platformei MediCall, acești Termeni și Condiții reprezintă acordul dintre Medicover și dumneavoastră, și vor guverna relația dintre dumneavoastră și Medicover. Accesarea Serviciilor Medicale în cadrul platformei „ MediCall va fi posibilă doar după citirea, înțelegerea și acceptarea acestor Termeni și Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, aveți posibilitatea să nu utilizați platforma MediCall.

Termenii și Condițiile se completează cu Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației „Contul Meu”, dacă în cadrul acestora din urmă nu se prevede contrariul. În caz de conflict între acești Termeni și Condiții și Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației „Contul Meu”, cu privire la accesarea Serviciilor Medicale prin intermediul platformei MediCall, Termenii și Condițiile de utilizare a platformei MediCall prevalează.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul platformei MediCall cu Politica de confidențialitate a Medicover pe care o puteți consulta accesând link-ul: https://www.medicover.ro/politica-confidentialitate/.

 

3. Conditii de utilizare

 Utilizarea platformei de comunicare MediCall presupune și reprezintă acordul dumneavoastră neechivoc cu privire la conținutul acestor Termeni și Condiții precum și cu privire la răspunderea dumneavoastră față de încălcarea acestora. Termenii și Condițiile reglementează și guvernează accesul și utilizarea MediCall și reprezintă (i) acordul dintre Medicover și dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea MediCall și accesarea Serviciilor Medicale, pe de o parte, și (ii) acordul între Participanții MediCall care interacționează în cadrul acesteia, pe de altă parte. Prin interacțiune se va înțelege, dar fără a se limita la, participarea la o Sesiune, schimbul de mesaje scrise, schimbul de documente etc.

Încălcarea în orice fel a acestor Termeni și Condiții poate atrage răspunderea dumneavoastră nelimitată pentru toate și oricare din prejudiciile pe care o astfel de încălcare le-ar putea aduce Medicover, celorlalți Participanți și/ sau unor terțe persoane.

Accesând Consultația MediCall prin intermediul platformei MediCall, înțelegeți și sunteți de acord că Medicover: (i) Nu poate să controleze și nu controlează conținutul mesajelor scrise/audio/video pe care le transmite Clientul/ Pacientul în cadrul MediCall  și nici conținutul mesajelor scrise/ audio/video pe care le transmite Specialistul în cadrul MediCall; (ii) Nu este răspunzător în cazul în care MediCall nu va funcționa în mod constant fără întreruperi, nici pentru calitatea tehnică a prestării serviciilor online (calitatea imaginilor video, calitatea sunetului etc.); de asemenea, Medicover nu își asumă răspunderea pentru orice prejudicii rezultate din utilizarea propriu-zisă a MediCall sau din imposibilitatea utilizării acestei platforme din cauza dispozitivului digital al Pacientului/Clientului.

Toate interacțiunile dintre Specialist și Pacient/Client (mesaje, Sesiune, schimb de documente etc.) vor avea loc și vor fi acceptate pe propriul risc al fiecărui Participant.

 

 4. Modificarea Termenilor și Conditiilor

 Medicover își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica atât conținutul  MediCall, cât și acești Termeni și Condiții, în orice moment și fără obligația unei notificări prealabile. De aceea, este recomandat ca Termenii și Condițiile să fie consultați ori de câte ori  rezervați o Consultație MediCall din cadrul aplicației „Contul Meu” înainte de confirmarea acesteia, precum și când accesați Sesiunea prin intermediul platformei de comunicare  MediCall.

 Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, declarați că ați citit și înțeles Termenii și Condiții și vă obligați să le respectați.

În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor, aveți opțiunea de a renunța la utilizarea MediCall și la Serviciile Medicale acordate prin intermediul platformei Medicall.

Data ultimei actualizări va fi disponibilă întotdeauna în secțiunea de sus a acestor Termeni și Condiții.

 

5. Conditii de Eligibilitate

MediCall este adresat în mod exclusiv Pacienților/Clienților Medicover care au achiziționat în prealabil/ beneficiază de Serviciile Medicale.

MediCall poate fi utilizat doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

Orice utilizare a MediCall de către persoane care nu au calitatea de Client/ Pacient/Reprezentant și care nu au împlinit vârsta de 18 ani este complet interzisă.

Prin utilizarea MediCall confirmați și garantați faptul că aveți calitatea de Client/ Pacient/Reprezentant și vârsta de 18 ani la data respectivei accesări.

 

 

 6. Disponibilitatea si limitele Serviciilor Medicale in cadrul MediCall

Serviciile Medicale vor fi disponibile atât Plătitorilor, care achiziționează de la Medicover Serviciile Medicale, respectiv, care solicită rezervarea unei Sesiuni/ Programări desfășurate în MediCall și participă la o Sesiune, cât și Abonaților, aceștia fiind îndreptățiți să acceseze Serviciile Medicale în cadrul MediCall în condițiile menționate prin acești Termeni și Condiții.

Medicover nu garantează și nu se obligă față de Pacienți/Clienți cu privire la accesarea serviciilor peste numărul de Sesiuni/ Programări disponibile în perioada în care Serviciile Medicale vor fi accesibile în cadrul MediCall. Astfel, în cazul în care când doriți să efectuați o programare în aplicația „Contul Meu” pentru accesarea Serviciilor Medicale în regim de telemedicină, iar toate Programările disponibile au fost deja epuizate, Medicover nu va putea acorda Serviciile Medicale în cadrul MediCall.

În eventualitatea în care va exista o restricționare, suspendare, anulare a contului Pacientului/ Clientului din aplicația „Contul Meu”, conform prevederilor Termenilor și Condițiilor acesteia, accesul la Consultațiile MediCall nu va fi disponibil.

Pacientul /Clientul va putea contacta Specialistul prin accesarea Consultației MediCall în vederea desfășurării Sesiunii. 

In cadrul Sesiunii, Specialistul poate recomanda in ceea ce priveste oportunitatea furnizarii Serviciului Medical la clinica, prestat in cadrul unui cabinet medical fata in fata,  in functie de disponibilitatea Specialistului si/sau Medicover, in cazul in care se constata necesitatea acestei situatii in cadrul consultatiei online cu Pacientul, acesta avand posibilitatea sa efectueze o programare pentru ca serviciul medical să fie prestat în cadrul unui cabinet medical fata in fata.

Medicall nu va fi folosit în  situațiile în care Specialistul și Pacientul/Clientul nu vorbesc la un nivel suficient aceeași limbă, care să asigure o bună comunicare între Specialist și Pacient/Client.

Pacientul are posibilitatea să aleagă limba în care dorește să discute cu Specialistul în cadrul Sesiunii, la momentul efectuării Programării pentru Consultația MediCall, în măsura în care există Specialiști în cadrul Medicover care vorbesc limba aleasă de Pacient.

Interfața platformei de comunicare video MediCall este disponibilă doar în limba engleză.

 

 7. Efectuarea si anularea unei Programari in cadrul MediCall

Efectuarea și anularea unei Programări pentru accesarea serviciilor MediCall se vor realiza în conformitate cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației „Contul Meu”.  

Prin efectuarea programării Pacientul/Clientul acceptă Termenii și Condițiile și iși exprimă consimțământul expres pentru accesarea MediCall și furnizarea Serviciului Medical prin telemedicină.

 

 8. Desfasurarea Sesiunilor/ Programarilor

 

8.1. Înainte de sesiune. Metode de conectare

Pacienții/Clienții înțeleg, cunosc și sunt de acord că, în cazul în care Sesiunea nu va funcționa corect și sunt în imposibilitatea de a iniția, participa și/ sau continua o Sesiune în cadrul MediCall, este responsabilitatea directă a acestora pentru a nu fi asigurat toate condițiile necesare utilizării MediCall, Medicover neavând nicio răspundere sau obligație în acest sens.

Pacientul/Clientul are la dispoziție două metode prin care se poate conecta la Sesiune,  și anume: (i) accesează link-ul Consultației MediCall  primit prin e-mail, link care devine valabil la data și la ora Programării sau (ii) se loghează în aplicația „Contul Meu”, de unde poate căuta Programarea planificată și o poate accesa la momentul în care aceasta devine disponibilă. Accesul la consultația MediCall unde credențialele de MRN sunt deja autocompletate, se face prin una dintre cele două metode de autentificare, și anume: (i) utilizând codul numeric personal (CNP) sau (ii) Parola asociată aplicației „Contul Meu”.

Odată ce autentificarea s-a făcut cu succes, Pacientul poate vizualiza sumarul Consultației MediCall care cuprinde următoarele informații autocompletate și care nu se pot edita: nume Specialist, nume Pacient, MRN, specialitate.

Setările pe care Pacientul/Clientul le poate realiza înainte și după începerea Sesiunii sunt următoarele: (i) își poate activa/ dezactiva “turn on/ turn off” camera video înainte de începerea Consultației MediCall, dar și după ce a intrat în Sesiune; (ii) își poate activa microfonul “microphone/ speaker” pe “mute/ unmute” înainte de începerea Consultației MediCall , dar și ulterior după ce a intrat in Sesiune.

8.2. Desfasurarea

Acțiunile care se pot efectua în timpul Sesiunii:

 • Se poate face schimb de mesaje ”in-call messages” în chat-ul Sesiunii;
 • Se poate partaja conținutul ecranului prin “screen sharing” în timpul Sesiunii;
 • Se poate face schimb de documente între Pacient/Client și Specialist.

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • În cadrul Sesiunilor, semnalul video și audio nu se înregistrează de către Medicover și/ sau de un alt partener al acestuia, comunicația realizându-se în mod direct între echipamentele folosite de Participanți;
 • Sunteți singurii răspunzători de calitatea conținutului video și audio, Medicover neavând nicio responsabilitate în acest sens;
 • Nu aveți un comportament perturbator, abuziv sau de hărțuire în timpul desfășurării Sesiunii.

 

8.3. Incheierea

 Odată Sesiunea încheiată, Participanții sunt delogați automat din MediCall.

În cazul în care Sesiunea se va închide din cauze externe și independente de voința Participanților (inclusiv, dar fără limitare la pană de curent electric, sistarea serviciilor de acces la internet, cazuri de forță majoră, calamități naturale etc.), acest lucru nu se poate individualiza și trata diferit de cazurile în care decideți sau, din greșeală, închideți Sesiunea. Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că, în aceste situații, Medicover:

 • Nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel pentru astfel de cazuri, evenimente externe, calamități naturale, stări excepționale, cazuri de forță majore, etc;
 • Nu va oferi nicio compensație cu privire și în legătură cu Sesiunea în cauză;
 • În cazul în care Sesiunea se întrerupe sau, din greșeală, închideți Sesiunea, aceasta rămâne valabilă pe toată durata Consultației MediCall și se poate re-accesa.

 

 9. Conduita Pacientului in cadrul MediCall

Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor, reglementărilor care vi se pot aplica pentru utilizarea MediCall, inclusiv, dar fără limitare la prezentele Termeni și Condiții. Astfel, nu aveți dreptul și sunteți de acord să: 

 • Nu utilizați MediCall într-un alt scop decât pentru accesarea Serviciilor Medicale;
 • Nu aduceți atingeri, în niciun mod, identității și brand-ului Medicover, inclusiv prin:
 • Nu utilizați în mod neautorizat conținutul;
 • Nu înregistrați și/ sau utilizați MediCall sau a alte denumiri asemănătoare, derivate etc., în nume de domenii, denumiri comerciale, mărci comerciale etc.;
 • Nu înregistrați și/ sau utilizați denumiri care imită sau care sunt similare cu MediCall, astfel încât să producă confuzii;
 • Nu copiați, stocați, accesați, utilizați orice informație din cadrul MediCall în scopuri care nu sunt explicit permise prin acești Termeni și Condiții;
 • Nu încălcați drepturile Medicover și/ sau drepturile oricărei alte persoane și/ sau entități cu privire, dar nelimitându-se, la: proprietate, confidențialitate, publicitate și/sau drepturi contractuale, drepturi de proprietate intelectuală;
 • Nu interveniți, deteriorați și/ sau distrugeți MediCall cu ajutorul, dar fără limitare la, utilizarea de viruși, “cancel bots”, “Trojan horses”, cod dăunător, “flood pings”, atacuri de “denial-of-service”, “backdoors”, “spoofing”, “forged routing”  și/sau orice alte metode/tehnologii similare;
 • Nu urmăriți/ hărțuiți Specialistul. De asemenea, nu colectați, stocați, utilizați date personale ale Specialistului decât în scopul de a interacționa cu acesta, respectând acești Termeni și Condiții;
 • Nu rezervați Programări la care urmează să participe alte persoane și nu dumneavoastră, în calitate de beneficiari îndreptățiți să accesați Serviciile Medicale, cu excepția Reprezentanților;
 • Nu contactați Specialistul în orice alt scop decât în legătură cu Serviciile Medicale și Sesiunile efective. Nu recrutați sau solicitați, în orice mod, oricărui Specialist să se alăture unor site-uri/ platforme/ servicii terțe care sunt sau nu competitoare, fără aprobarea prealabilă scrisă a Medicover;
 • Utilizarea MediCall este permisă doar în nume personal sau ca Reprezentant al Pacientului/Clientului minor sau Pacientului/Clientului major, după caz. Nu declarați în fals cu privire la identitatea dumneavoastră în cadrul MediCall.

Specialistul are dreptul de a solicita Buletinul / Cartea de Identitate sau Pașaportul după caz, Pacientului/Clientului în scopul de a face dovada ca Pacientul/Clientul este beneficiarul Consultației MediCall. În cazul în care Pacientul/Clientul nu prezintă documentele de identificare solicitate, Specialistul poate decide întreruperea Sesiunii. Pacientul/Clientul minor sau Pacientul/Clientul major, fără discernământ, beneficiar al Consultației MediCall va fi însoțit în mod obligatoriu de către Reprezentant, în lipsa acestuia Specialistul are dreptul de a întrerupe Sesiunea.  Pentru ca Pacientul/Clientul minor sau Pacientul/Clientul major fără discernământ să poată beneficia de Serviciile Medicale oferite  în cadrul Sesiunii, Reprezentantul are obligația de a prezenta Specialistului documentele de identificare Buletin/Carte de Identitate/Certificat de Naștere etc., după caz, ale Pacientului/Clientului minor în scopul de a face dovada ca acesta este beneficiarul Consultației MediCall. Reprezentantul are de asemenea obligația de a prezenta Specialistului documentele sale de identificare Buletinul / Cartea de Identitate/ Pașaportul sau un document care să ateste faptul că este Reprezentantul Pacientului/Clientului minor sau Pacientului/Clientului adult, după caz. Pentru Consultația MediCall legată de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, Pacienții/Clienții minori cu vârsta mai mare de 16 ani nu este necesar să fie însoțiți de un Reprezentant. De asemenea, Pacienții/Clienții minori cu vârsta mai mare de 16 ani care au dobândit capacitatea deplină de exercițiu în urma căsătoriei, dovedită prin prezentarea Certificatului de căsătorie, nu este necesar să fie însoțiți de un Reprezentant.

 • Nu utilizați Sesiunea pentru a finaliza desfășurarea Serviciilor Medicale independent de MediCall (utilizând alte site-uri, platforme, aplicații și/ sau chiar în mediul fizic/ offline), în scopul de a eluda respectarea acestor Termeni și Condiții;
 • Nu trimiteți Specialistului documente virusate care pot fi accesate printr-o singură descărcare (download), sau mai multe .Nu preluați, în mod sporadic și/ sau sistematic, date sau conținut al MediCall în scopul de a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilare, bază de date, director sau alte asemenea, fie prin metode manuale, prin utilizarea de roboți, “crawlers”, “spiders” sau în orice alt mod;
 • Nu utilizați, afișați, expuneți informațiile, conținutul MediCall “mirror”, “frame” pe cadrul altor site-uri;
 • Nu accesați, manipulați/ utilizați zonele non-publice ale MediCall;
 • Nu probați, scanați, testați vulnerabilitatea MediCall;
 • Nu încurajați, consiliați, determinați sau asistați orice persoană sau entitate în a realiza oricare dintre cele expuse mai sus.

În calitatea dumneavoastră de Pacient/Client, să nu acceptați și nici să nu realizați nicio plată, pentru serviciile practicate de Specialiștii Medicover din cadrul MediCall, alta decât cea solicitată de Medicover, conform contractului încheiat cu dumneavoastră.

În cazul în care realizați acest lucru, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Încălcați acești Termeni și Condiții;
 • Acceptați toate consecințele pentru o astfel de plată;
 • Înțelegeți faptul că Medicover nu are nicio implicare și nu are nicio responsabilitate legată de respectiva plată.

Medicover are dreptul de a investiga și de a urmări încălcările acestor Termeni și Condiții, în condițiile legii. De asemenea, Medicover poate întreprinde o serie de măsuri și acțiuni împotriva celor care nu respectă acești Termeni și Condiții, ce pot presupune, dar nelimitându-se la anularea Programărilor rezervate, angajarea răspunderii dumneavoastră civile și/ sau penale, după caz etc.

Medicover poate accesa, păstra, dezvălui și/ sau pune la dispoziție datele dumneavoastră dacă acest lucru este cerut de legislația în vigoare, sau dacă respectivele informații sunt utilizate pentru:  

 • A răspunde la reclamații;
 • A răspunde la citații, mandate, solicitări de la autorități, etc.;
 • Prevenirea unor fraude, evaluarea riscurilor, în cazul investigațiilor derulate de instanțe de judecată sau alte entități cu competențe legale specifice etc.;
 • Protejarea drepturilor, proprietății sau siguranța Medicover și/sau MediCall.

În calitate de Pacient/Client, înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că Medicover nu are nicio obligație de a monitoriza accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a MediCall pentru respectarea acestor Termeni si Condiții. Medicover își rezervă dreptul, ca în cadrul desfășurării Sesiunii în orice moment și fără o notificare prealabilă, de a șterge sau dezactiva accesul la orice conținut al MediCall, la libera sa alegere, în cazul în care constată/ îi este sesizată încălcarea acestor Termeni și Condiții sau dacă este în orice alt mod dăunător MediCall sau Specialistului.

În cazul în care, în timpul desfășurării Sesiunii, identificați faptul că cineva, inclusiv un Specialist, acționează sau a acționat într-un mod necorespunzător (inclusiv, dar fără a se limita la, comportament ofensator, violent sau inadecvat din punct de vedere sexual etc.), este necesar să raportați imediat acest lucru către Medicover.

 

 10. Continutul postat

În calitate de Pacient/Client înțelegeți, recunoașteți, garantați și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru tot Conținutul postat în cadrul MediCall.

 • Sunteți proprietarul unic și exclusiv al Conținutului postat sau aveți toate drepturile, licențele și aprobările necesare pentru a redacta, încărca, afișa, publica, transmite mesajele scrise si documentele partajate pe care le publicați în cadrul MediCall;
 • Datele și informațiile din Conținutul postat nu vor încălca, deturna sau leza brevete de invenție,

drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, drepturi morale, drepturi de proprietate sau de proprietate intelectuală, drepturi de publicitate sau de confidențialitate și nici nu pot duce la încălcarea oricărei legi sau reglementări în vigoare.

 

 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesul la MediCall se va face prin prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate disponibilă accesând link-ul https://www.medicover.ro/politica-confidentialitate/  secțiunea referitoare la „Prelucrarea datelor în cazul în care accesați serviciile de Telemedicină”.

Conținutul conversației între Specialist și Pacient/Client nu va fi stocat de către Medicover. Informațiile medicale puse la dispoziție de către dumneavoastră sau rezultate în urma discuției cu Specialistul vor fi stocate în fișa dumneavoastră medicală din sistemul informatic al Medicover, în conformitate cu prevederile din domeniul medical și politicile și procedurile aplicabile.

Arhivarea și securizarea documentelor partajate transmise de către Pacient/Client în cadrul MediCall, se va face cu respectarea termenelor potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată. Documentele sau imaginile pe care le puneți la dispoziția Specialistului doar prin facilitatea de „Screen Sharing” nu vor fi stocate de către Medicover în acel format, însă datele relevante din punct de vedere medical, pot fi înregistrate în consultația medicală în cazul în care Specialistul consideră necesar.

Rapoartele medicale, recomandările, trimiterile către analize/investigații, precum și orice informații puse la dispoziție de către Pacient/Client Specialistului și pe care acesta le consideră relevante, vor fi tratate similar celor rezultate în urma unei consultații în cabinet și vor rămâne arhivate în dosarul medical din cadrul Medicover.  

 

12.  Limitele raspunderii

Medicover nu este responsabilă pentru orice daune directe, indirecte, conexe, specifice și/ sau care ar putea fi determinate de utilizarea MediCall, cum ar fi, de exemplu, pierderea de câștiguri (bani, profituri etc.); pierderea de date; întreruperea serviciilor; daune ale sistemelor informatice (calculatoare, imprimante, routere, switch-uri etc); vătămare corporală sau stres emoțional care decurg sau au legătură cu utilizarea MediCall; imposibilitatea utilizării MediCall; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alți Participanți ai MediCall; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alte persoane ca urmare a utilizării MediCall.

Limitele răspunderii Medicover, astfel cum au fost stabilite prin acești Termeni și Condiții sunt elemente esențiale în cadrul relației dintre Medicover și Pacient/Client, iar aceștia din urmă sunt de acord în mod expres cu privire la prevederile referitoare la limitele răspunderii Medicover.

 

 13. Dispozitii finale

Acești Termeni și Condiții constituie acordul și înțelegerea exclusivă și totală dintre Medicover și Pacient/Client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără limitare la completarea cu alți termeni și condiții.

 

 14. Legea aplicabila si soluționarea litigiilor

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația din România. Orice divergență apărută între Medicover și Pacient/Client se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, Medicover și/ sau Pacientul/Clientul se va adresa instanțelor de judecată competente din București.

 

 15. Comunicare

În cazul în care aveți nelămuriri, neclarități sau pentru orice întrebări legate de Termenii și Condițiile de utilizare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: feedback@medicover.ro