Securitatea Datelor

In conformitate cu prevederile art.12 – 18 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

  •  S.C. Medicover S.R.L. inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20743 (in scopurile de reclama, marketing, publicitate si servicii de sanatate), 4319 (in scopul de servicii de consultanta si cercetare), 941 (in scopul de emitere carduri), 4215 (in scopul de statistica) si 3630 (in scopurile de resurse umane);
  •  S.C. Medicover Hospitals S.R.L. – inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21296 (in scopurile de reclama, marketing, publicitate si servicii de sanatate) si 29100 (in scopul de monitorizare/securitate a persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private), iar
  •  Medicover Forsakrings AB prin Medicover Asigurare AB Stockholm Sucursala Bucuresti - inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21191 (in scopul de servicii de asigurari si reasigurari)

In continuare denumite, impreuna, Societatile si fiecare, Societatea, va informeaza ca:

(1) Sunt operatorii datelor furnizate de catre persoanele vizate (Angajati, Clienti, Pacienti, Asigurati sau Contractanti), precum si a celor obtinute in legatura cu incheierea sau aducerea la indeplinire a contractelor de asigurare ori de furnizare a serviciilor medicale;

(2) Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor medicale, de resurse umane, a activitatii de asigurare si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate, statistica, emitere carduri, precum si servicii de consultanta si cercetare.

(3) Furnizarea acestor date este facuta in mod voluntar de persoanele vizate dupa o corecta informare a acestora in legatura cu scopurile prelucrarilor de date, categoriile de date prelucrate si destinatarii carora le vor fi dezvaluite datele lor personale.

(4) Adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in calitate de client sau posibil client al Societatii Medicover S.R.L. si/sau al Societatii Medicover Hospitals S.R.L., in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care v-ati abonat la acesta, caz in care adresele de e-mail devin active si vor fi utilizate in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin accesarea butonului “Dezaboneaza-te” din continutul newsletterului.

De asemenea, va aducem la cunostinta faptul ca la datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea avea acces reprezentantii legali ai persoanelor vizate, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, partenerii nostri contractuali si societatile din Grupul Medicover, in vederea realizarii obiectului contractului sau angajamentelor asumate de fiecare Societate. In anumite imprejurari, se va impune divulgarea datelor catre autoritatile statului (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si alte autoritati publice), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 

Totodata, va informam ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sunt transferate in conditii de siguranta in Polonia catre imputernicitul nostru  Medicover Sp. Z o.o. in baza Contractelor de Incredintare a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal incheiate in data de 21.07.2014, in scopul principal de stocare a datelor in echipamentele “Partii care Prelucreaza”, aflate pe teritoriul Poloniei.

Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de dumneavoastra are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

Prin utilizarea serviciilor, a aplicatiilor sau a oricaror servicii puse la dispozite de Societati pin intermediul website-urilor www.medicover.ro si spitalulmedicover.ro, utilizatorul consimte in mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor cu caracter special, respectiv Codul Numeric Personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, a datelor privind starea de sanatate, precum si a datelor privind sanctiunile disciplinare si a celor privind cazierul judiciar, pe care le furnizeaza Societatilor, in scopurile mentionate mai sus, pe durata desfasurarii activitatilor acestora.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, in conditiile legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Serviciului Clienti din cadrul Societatii careia doriti sa ii comunicati solicitarea.

Cererea adresata Societatii Medicover S.R.L. se va transmite catre Serviciul Clienti (telefon: 021.310.15.99 / fax: 021.310.17.43).

Cererea adresata Societatii Medicover Hospitals S.R.L. se va transmite catre Serviciul Receptie situat la parterul imobilului din Bucuresti, Str. Pechea nr. 8, Sector 1 in atentia D-nului Director Operational Spital, sau la nr. de fax: 021.304.13.10, iar pentru informatii suplimentare legate de drepturile tale mai sus mentionate ne poti contacta la nr. de telefon: 021.304.13.00.

Cererea adresata Medicover Forsakrings AB prin Medicover Asigurare AB Stockholm Sucursala Bucuresti se va transmite catre Serviciul Clienti (telefon: 021.310.15.99 / fax: 021.310.17.43).

In conformitate cu art.15 din Legea nr.677/2001, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele furnizate Societatilor sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In acest sens, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Serviciului Clienti din cadrul Societatii (telefon: 021.310.15.99 / fax: 021.310.17.43).